ویدیو آموزش کلی اپلیکیشن کارگرین

 

 

کارگرین یک اپلیکیشن ساختمانی عمرانی است که در آن می‌توانید نیروهای مورد نیاز خودتان را اعم از کارگر استادکار یا مهندس پیدا کنید و یا می توانید کارهای مرتبط با حرفه تان (کارگری، استادکاری، مهندسی و اداری) را از اینجا ببینید و انتخاب کنید.

 

آموزش دانلود اپلیکیشن

آموزش ثبت نام اولیه در اپلیکیشن کارگرین

آموزش ثبت نام به عنوان کارگر

آموزش ثبت نام به عنوان استادکار

آموزش ثبت نام به عنوان مهندس

آموزش ثبت درخواست در زمان نیاز به کارگر

آموزش ثبت درخواست در زمان نیاز به استادکار

آموزش ثبت درخواست در زمان نیاز به مهندس

آموزش ثبت آگهی

آموزش مشاهده درخواست هایی که من ثبت کرده ام

آموزش مشاهده کار های ثبت شده

آموزش افزایش اعتبار

آموزش نظرسنجی

بازدیدها: 2107

1+