آموزش استفاده از اپلیکیشن و سرویس کارگرین

کارگرین یک اپلیکیشن ساختمانی عمرانی است که در آن می‌توانید نیروهای مورد نیاز خودتان را اعم از کارگر استادکار یا کارفرما پیدا کنید و یا می توانید کارهای مرتبط با حرفه تان را از اینجا ببینید و انتخاب کنید.
(بیشتر…)

کارگرین چیست؟

کارگرین یک اپلیکیشن عمرانی و ساختمانی است که در زمینه خدمات ساخت و ساز فعالیت می‌کند .در کارگرین مهندسان ساختمان سازان و کارفرما ها می توانند درخواست کار روزمزد را در هر ساعت از شبانه روز ارسال نمایند. کار یا پروژه خود را بین استادکاران ساختمانی و نیروهای متخصص به مناقصه بگذارند.
همچنین نیروهای مهندسی مورد نیاز خود را جستجو کنند و با بررسی قیمت، رزومه و امتیاز نیروهای آماده به همکاری، نیروی مورد نیاز خود را انتخاب کنند. همچنین کارگران روزمزد ساختمانی به جای رفتن سر دکه های کارگری می توانند در اپلیکیشن کارگرین در هر ساعت از شبانه روز که تمایل به کار داشته باشند، آنلاین شده و کارهای اطراف خود را مشاهده و پذیرش نمایند 🙂